Higijena

U kampu su dva sanitarna bloka, locirana u dva različita dijela kampa.
Ovom segmentu se u kampu Tiha poklanja posebna pažnja, pa su tuševi, wc-i, prostori za pranje ruku, suđa i veša, uredni, održavani i čisti.
U kampu je i posebni prostor za ispust kampera, kao i mjesto za pranje kućnih ljubimaca.