Usluge

Higijena

U kampu su dva sanitarna bloka, locirana u dva različita dijela kampa. Ovom segmentu se u kampu Tiha poklanja posebna pažnja, pa su tuševi, wc-i, prostori za pranje ruku, suđa i veša, uredni, održavani i čisti. U kampu je i posebni prostor za ispust kampera, kao i...

opširnije
Opskrba

Kamp ima svoj vrlo dobru opskrbljenu prodavaonicu prehrambenih artikala, prilagođenu upravo potrebama i zahtjevima kampista. U obližnjem mjestu nalazi se dobro opskrbljen «market» s mješovitom robom , zatim specijalizirane prodavaonice voća i povrća, te kruha....

opširnije